เกี่ยวกับกองทุนฯ

สื่อประชาสัมพันธ์ (Download)

สปอต วิทยุ

  1. สปอต กำกับพลังงาน 1
  2. สปอต กำกับพลังงาน 2
  3. สปอต กำกับพลังงาน 3
  4. สปอต กำกับพลังงาน 4
  5. สปอต กำกับพลังงาน 5

วารสาร

การดำเนินงานของกองทุน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 33 หมู่ที่ 2 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร : 074-207139 , โทรสาร : 074-207139 กด 17