ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนใน "อำเภอจะนะ" ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ....

[วันที่ :25 สิงหาคม 2563]

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษา “คนดี จิตอาสา เพื่อสังคม” ประจำปี พ.ศ. 2563

[วันที่ :21 กรกฎาคม 2563]

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2563

[วันที่ :21 กรกฎาคม 2563]

ประกาศการรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอจะนะ

[วันที่ :21 กรกฎาคม 2563]

ประชาสัมพันธ์ การเข้ารับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[วันที่ :2 ตุลาคม 2560]

โครงการบริการคลินิกนอกเวลา สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ

[วันที่ :9 กุมภาพันธ์ 2560]

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน ประจำปี 2560

[วันที่ :28 ธันวาคม 2559]

โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติแก่นักเรียนประถมศึกษาในอำเภอจะนะ

[วันที่ :7 ธันวาคม 2559]

การจับสลากทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559

[วันที่ :8 กันยายน 2559]

พิธีเปิดงานแข่งขันนกเขาชวาเสียงวันของดีเมืองจะนะ ประจำปี 2559

[วันที่ :6 สิงหาคม 2559]

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559

[วันที่ :3 สิงหาคม 2559]

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาปี 58-59

[วันที่ :13 กรกฎาคม 2559]

มอบเงินสนับสนุนเพื่อก่อสร้างอาคารบริการ 8 ชั้น โรงพยาบาลจะนะ งบประมาณ 80,000,000 บาท

[วันที่ :5 กรกฎาคม 2559]
 
ทั้งหมด 13
  1  
การดำเนินงานของกองทุน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 33 หมู่ที่ 2 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร : 074-207139 , โทรสาร : 074-207139 กด 17