ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

งานวันของดีเมืองจะนะ ประจำปี พ.ศ. 2562

[วันที่ :1 กรกฎาคม 2562]

พิธีเปิดสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

[วันที่ :14 มีนาคม 2562]

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ

[วันที่ :29 กันยายน 2560]

การติดตามตรวจสอบโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

[วันที่ :26 กันยายน 2560]

พิธีรับเกียรติบัตร ในงานประเพณี 85 ปี โรงเรียนวัดช่องเขา

[วันที่ :9 กุมภาพันธ์ 2560]

งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

[วันที่ :23 ตุลาคม 2559]

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ครั้งที่ 6/2559 (ครั้งที่ 38)

[วันที่ :13 กันยายน 2559]

เวทีประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการ สรรหา คพรต. ภาคประชาชน และ คพรต. อื่นๆ

[วันที่ :18 เมษายน 2559]

โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอจะนะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559

[วันที่ :21 มกราคม 2559]

ร่วมเวทีประชาคมการสรรหา (คพรฟ. ภาคประชาชน)

[วันที่ :17 ธันวาคม 2558]

นายอำเภอจะนะ นำส่วนงานราชการอำเภอจะนะ ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

[วันที่ :23 ตุลาคม 2558]

โครงการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ณ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดขอนแก่น

[วันที่ :6 ตุลาคม 2558]

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

[วันที่ :6 ตุลาคม 2558]

เข้ารับมอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนวัดช่องเขา ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

[วันที่ :10 กุมภาพันธ์ 2558]

ภาพบรรยากาศของการตรวจติดตามโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558

[วันที่ :1 ตุลาคม 2558]
 
ทั้งหมด 15
  1  
การดำเนินงานของกองทุน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 33 หมู่ที่ 2 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร : 074-207139 , โทรสาร : 074-207139 กด 17