• รางวัลชนะเลิศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าดีเด่น ประเภท ก

  • พิธีเปิดสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา

  • พิธีรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญประชาชนใน "อำเภอจะนะ" ร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ...
งานวันของดีเมืองจะนะ ประจำปี พ.ศ. 2562...
การดำเนินงานของกองทุน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 33 หมู่ที่ 2 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร : 074-207139 , โทรสาร : 074-207139 กด 17